MIASTO ŚWINOUJŚCIEFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach zawartej umowy ze Miastem Świnoujście realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2021, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232). Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Miasto Świnoujście.


Harmonogram

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: (91) 321 99 41.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcjonuje od poniedziałku do piątku w Miejskim Domu Kultury w Warszowie, ul. Sosnowa 18, pokój nr 4 – I piętro.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną porady prawne odbywają się w trybie zdalnym – do odwołania.


Dzień Godzina
Poniedziałek 13:00-17:00
Wtorek 10:00-14:00
Środa 10:00-14:00
Czwartek 10:00-14:00
Piątek 10:00-14:00


Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy.

A- A A+
A A A