MIASTO JASTRZĘBIE-ZDRÓJFundacja TOGATUS PRO BONO w ramach umowy z Miastem Jastrzębie – Zdrój realizuje zadanie publiczne tj. prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019, w oparciu o ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji z dnia 5 sierpnia 2016r. (Dz. 2015 póz.1255), w szczególności w zakresie poradnictwa prawnego w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wskazane działanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Rządu RP przekazanych Fundacji przez Miasto Jastrzębie – Zdrój i przy wsparciu organizacyjnym Miasta Jastrzębie – Zdrój.


Lokalizacja punktu:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Opolska 9
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie

Dni i godziny pracy punktu:

Poniedziałek – Piątek: godz. 7:30 – 11.30

ZAPISY:
tel: 32 4785255

Poniedziałek – Środa: godz. 10:30 – 14:30
Czwartek: godz. 12:00 – 16:00
Patek: 9:00 – 13:00

Porad udzielają upoważnieni przez Fundację prawnicy, w szczególności:

Radca Prawny Aleksandra Sobik
Radca Prawny Kamil Marcol
Radca Prawny Mariusz Jarosz

A- A A+
A A A